tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Interesariusze

Interesariusze

Zgodnie ze Statutem, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych ma za zadanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, służyć rozwojowi regionu jeleniogórskiego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, propagować obywatelskie i proeuropejskie postawy społeczne, dochowywać tradycji i zwyczajów akademickich, a swoje cele i zadania wypełniać z poszanowaniem ludzkiej godności.

Traktując priorytetowo współpracę ze środowiskiem lokalnym Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych podejmuje działania, zmierzające do:

  • identyfikacji i definiowania interesariuszy zewnętrznych (władze lokalne, regionalne, placówki kulturalno-oświatowe, oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, edukacyjne, organizacje pozarządowe)
  • podejmowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (ekspertyzy, spotkania, organizowanie wspólnych badań, konferencji i innych przedsięwzięć)
  • włączania interesariuszy zewnętrznych do kierunkowych zespołów zapewniania jakości kształcenia
  • modyfikacji programów studiów, harmonogramów realizacji studiów i metod kształcenia oraz dookreślenia zbioru efektów uczenia się

Ich celem jest doskonalenie kompetencji studentów tak, aby odpowiadały one wymaganiom lokalnego rynku pracy i wzmacniały pozycję absolwenta oraz wspieranie środowiska lokalnego.
 WNHiS systematycznie udostępnia interesariuszom zewnętrznym możliwość zamieszczania ogłoszeń, dotyczących ofert pracy związanej z realizowanymi kierunkami i modułami specjalnościowymi.


Wzór umowy partnerskiej dotyczącej współpracy Uczelni z placówką zewnętrzną>>>

Lista Interesariuszy>>>